Jdi na obsah Jdi na menu
 


VVH 2009

31. 8. 2012

 Zpráva velitele

 

Vážené hasičky, vážení hasiči, milí hosté,

dovolte mi, abych Vás přivítal na naší VVH. Seznámím Vás s činností našeho sboru během roku 2009.

Členské a výborové schůze se konají každý první pátek v měsíci. V prosinci a lednu se účastníme VVH okolních sborů.

Hned 3. ledna mají naše hasičky posezení v klubovně, schází se 13 členek, mají malé pohoštění a rozdávají si drobné vánoční dárečky.

11. ledna chodíme zvát na náš tradiční ples. Ráno vycházíme z vesela, odpoledne se nám jde domů trošku hůře. Chodí zvát 4 dvojice. Ples se koná 17.ledna, hraje nám kapela Dominanta. Hlavní výhru tentokrát nemáme, ale nakoupily jsme různou elektroniku, drogerii, dorty a uzená masa. Ples se nám vydařila přišlo na něj asi 160 lidí.

V únoru se koná VVH okrsku ve Velké Hraštici, kde se hodnotí VVH sborů a plánují akce na rok 2009.

5.-7.března probíhá na Dobříši školení VJ a VD. Z našeho sboru je proškolen jeden VD. V sobotu 7.března odpoledne dochází k setkání školených i v minulých letech proškolených VJ a VD. Od nás se ho účastní VJ a oba VD. Na tomto místě bych chtěl zdůraznit, že z naší zásahové jednotky jsou řádně proškoleni 2 VD, 2 strojníci a VJ. Ze sboru navíc ještě preventista.

14.března se koná posezení s našimi ženami v klubovně. Na akci se schází 22 členek a každá dostává kytičku a pusu od starosty sboru. Poté následuje pohoštění s volnou zábavou, na obsluhu přišli 4 muži.

V březnu začíná OÚ dělat nová vrata na zbrojnici.

18.dubna pořádáme sběr železného šrotu v obci. Schází se 11 mužů a mají co dělat až do 14:00 hodin. Šrot zatím nenecháváme odvážet, protože výkupní cena kvůli krizi klesla na minimum.

V sobotu 25.dubna pořádáme okrskovou soutěž, od středy navážíme překkážky a připravujeme hřiště. V pátek probíhá školení rozhodčích, z našeho sboru se účastí 3. Od sobotního rána rozměřujeme hřiště a připravujeme fekál s vodou. S vodou přijíždí ještě sbor z Nové Vsi. Hlavně vinou překážek končí naši muži na posledním, 3.místě. Chlapy jsou starší ročníky a překážky jim prostě moc nejdou. Ženy jsou o stupínek leší a končí na 2.místě. Po soutěži opékáme vuřty a rozebíráme soutěž.

30.dubna zdobí členky májku, kterou potom schováváme do sousedního dvora. 1.května vynášíme naší ukrytou májku a slavnostně ji stavíme.

16.května se 4 naše členky účastní pochodu Praha-Prčice, vybrali si trasu dlouhou 28 km.

22.-24.května vyrážíme na Oboz. Jede nás 23 dospělých a 22 dětí. Počasí se vydařilo, grilujeme šunku, pečeme vuřty, jezdíme na loďkách, chodíme na výlety do okolí, pořádáme turnaje a rybáři chytají ryby.

31.května pořádá OÚ spolu se složkami obce dětský den. Bohužel stanoviště vytváříme pouze my, TJ Sokol a ČSŽ. Dětí přišlo málo, a tak přemýšlíme, jak tuto krásnou akci zatraktivnit.

Dostáváme peníze od obce na činnost sboru a z nich zakupujeme zásahové 4C a 2B hadice.

4.července ve 20:15 hoří pražec na trati nad "Paďousama", pořár likvidují 4 naši členové. V noci příchází veliká bouřka a ráno vyjíždíme čerpat vodu ze zatopených skledů a od 8:00 hodin ráno do 16:30 odpoledne má 12 členů zásahové jednotky a sboru co dělat. Druhý den odpoledne od 16:00 do 19:00 hodin pokračujeme v počtu 7 členů.

Tento měsíc kupujeme ze sborové kasy přívěsný vozík s plachtou za osobní auto. Mašinu jsme doteď vozili v půjčovaných vozíkách, tak ať máme něco vlastního. Ještě necháváme dělat nápis na plachtu "SDH Malá Hraštice".

25.července jedeme na soutěž do Velké Hraštice, kde obsazujeme jak muži tak i ženy 7.místa.

22.srpna pořádáme velmi oblíbenou akci, grilujeme u Sokolovny prase. Bylo hodně dovolených, takže přišlo jen 21 dospělých a 8 dětí. I tak jsme si to perfektně užili a druhý den po úklidu jsme ještě opékali buřty a dopíjeli pivo.

5.září jedeme na soutěž do NOvé Vsi a i přes veliký vítr a zimu si soutěž užíváme. Muži jsou na 9.místě z 12 a ženy na 6.místě ze 7.

Na plánovaný zájezd nejedeme, protože jsme nenašli volný termín a vyhovující místo.

9.září hoří louka u trati nad Doušovi, jednotku svolává siréna a na místě zasahujeme v počtu 13 členů. Na místě máme také fekál a v záloze u rybníha ponorné čerpadlo, které zakoupil OÚ po červencových záplavách pro potřeby obce. Hoří pravděpodobně od vlaku asi 300m2, jsme tam od 16:00 hodin do 19:00, poté občasně hlídkujeme na požářišti. K ohni přijíždí také HZS Dobříš a SDH Nový Knín.

11.-13.září odjíždíme opět na Oboz, krátkou, ale nádhernou dovolenou si zase pěkně užíváme.

V září necháváme odvězt železný šrot, cena se zvýšila, tak už na nic nečekáme.

Tento měsíc získáváme také jednu nemilou zkušenost, bezplatně zapůjčujeme klubovnu agentuře na výuku cizých jazyků. Zničili nám malbu a po mnoha urgencích a telefonátech ji vymalovali. Bohužel jen napůl a velmi nekvalitně.

V průběhu roku jsme dostali 7 zásahových uniforem od státu a po žádosti nám OÚ zakoupil další 3, takže zásahová jednotka je vybavena úplně.

9.říjnase koná brigáda na úklid zbrojnice a kontrolu starých hadic. Některé vyřazujeme a jiným se budou přemotávat koncovky. Poté následuje školení zaměřené na zimní období tzn. komíny, uchovávání uhlí apod. Na brigádě a školení bylo 12 členů.

24.října uklízíme usušené hadice.

Velitel odesílá přihlášku na účast o REKORDU o dálkovou dopravu vody, která se koná na jaře příštího roku.

28.listopadu pořádáme mikulášskou zábavu. Vstup je 50,-Kč dospělí, děti zdarma. Balíčky byly za 50,-Kč, hodnota balíčku je 70,-Kč. Děti strašilo 6 čertů, dárky rozdával vlídný mikuláš a usměvavý anděl. Přišlo 100 dětí a 70 dospělých, balíčků jsme měli připraveno daleko víc, ale bohužel řádí chřipky.

Tento měsíc začínáme připravovat a plánovat tradiční ples, na který bych Vás chtěl všechny pozvat a to v sobotu 30. ledna 2010 od 20:00 hodin.

V našem sboru máme k dnešnímu datu 64 členů a 7 dětí. Stav pokladny je: zůstatek z roku 2008 76 080,-Kč, příjem je 79 428,-Kč, výdej je 65 169,-Kč. Zůstatek pokladny je k 14.12.2009 90 339,-Kč.

Během roku chodíme také blahopřát členům k jejich kulatým výročím.

Závěrem bych chtěl také poděkovat ocházejícímu výboru za obětavou práci a novému popřát hodně štěstí a trpělivosti.

Děkuji také OÚ za spolupráci a všem přítomným za pozornost a přeji hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v r. 2010.

 

 

Plán práce na rok 2010

 

1/  Uspořádáme 2 kulturní akce (hasičský ples a Mikulášskou nadílku)

2/ Uspořádáme oslavy MDŽ pro své členky

3/ Provedeme sběr železného šrotu v obci

4/ Připravíme 2 družstva na okrskovou soutěž

5/ Uspořádáme pro své členy a jejich rodinné příslušníky 2 víkendové zájezdy do rekreačního stř. Oboz

 

 

Usnesení z VVH

VVH SDH Malá Hraštice na svém zasedání

 

A/schvaluje:

   1/ Zprávu výboru SDH

   2/ Zprávu KRR

   3/ Plán práce na rok 2010

 

B/ ukládá výboru SDH :

   1/ Připravit 2 družstva na okrskovou soutěž

   2/ Udržovat techniku v provozuschopném stavu

   3/ Do konce ledna odvést peníze na OSH Příbram

   4/ Do konce února vybrat příspěvky od vlastních členů na rok 2010